Komorní zpěv

Komorní zpěv

Žáci, kteří navštěvují sólový zpěv se v menší skupině učí společně sborové party v rámci lidové a populární hudby. Učí se, hudebně, poslouchat ostatní a fungovat jako celek. Pracujeme na vícehlasech, ale i sólových partech. Navzájem diskutujeme o výkonech a dělíme se o názory.

vyučuje Bc. Šárka Hälbigová, DiS. a B. Janská, DiS.

 Základní umělecká škola Sedlčany

            Základní umělecká škola
Šafaříkova 428
264 01 Sedlčany
Zřizovatel:
Městský úřad v Sedlčanech
IČO: 619 04 287
IZO: 114 002 339
Bankovní spojení:
KB 907630297/0100
      Ředitelka školy:
Mgr. Vladimíra Křenková
tel. 724 790 684
Zástupkyně ředitelky:
MgA. Monika Podrázká
tel. 605 732 521
Administrativa:
Helena Toncarová
tel. 728 285 493
      Telefon:
318 822 131
E-mail:
sekretariat@zus-sedlcany.cz
krenkova@zus-sedlcany.cz
podrazka@zus-sedlcany.cz
toncarova@zus-sedlcany.cz
Datová schránka:
b494vjt
     


        2015  ©  ZUŠ Sedlčany     Přihlásit se