Komorní hra Rock

Tento předmět je určen především žákům studujícím hru na el. kytaru, basovou kytaru a bicí nástroje.
Také je možná spolupráce se sólovým dechovým nástrojem nebo se zpěvem.
Cílem je naučit žáky orchestrální praxi, především souhře rytmické a intonační. Budeme se věnovat hře ve vícehlasu, hře protimelodií, basové lince, i akordickému doprovodu.
K tomu bude zaměřen výběr skladeb, nejenom rockových. Žáci budou seznámeni také s jinými žánry: pop, funky, jazz. Instrumentace skladeb musí samozřejmě respektovat technickou vyspělost žáků.

 Základní umělecká škola Sedlčany

            Základní umělecká škola
Šafaříkova 428
264 01 Sedlčany
Zřizovatel:
Městský úřad v Sedlčanech
IČO: 619 04 287
IZO: 114 002 339
Bankovní spojení:
KB 907630297/0100
      Ředitelka školy:
Mgr. Vladimíra Křenková
tel. 724 790 684
Zástupkyně ředitelky:
MgA. Monika Podrázká
tel. 605 732 521
Administrativa:
Helena Toncarová
tel. 728 285 493
      Telefon:
318 822 131
E-mail:
sekretariat@zus-sedlcany.cz
krenkova@zus-sedlcany.cz
podrazka@zus-sedlcany.cz
toncarova@zus-sedlcany.cz
Datová schránka:
b494vjt
     


        2015  ©  ZUŠ Sedlčany     Přihlásit se