Objevujeme svět umění

Houslový soubor

Houslový soubor

Soubor založila v září 2015 vyučující Jarmila Vlčková, která ho vede i v současnosti. Soubor má mladší a starší oddělení.

V souboru se sdružují žáci od 4. ročníku. Členové se učí vzájemné spolupráci a souhře. Repertoár tvoří tříhlasé skladby různých stylových období. Soubor účinkuje na koncertech, vernisážích, hraje pro seniory v Domově Sedlčany, pro pacienty nemocnice… Podílí se také na společných projektech s LDO a TO. Zúčastnil se například krajských tanečních přehlídek v Příbrami a v Jablonci nad Nisou, na přehlídkách literárně-dramatického oboru v Rožmitále p. Třemšínem a Pardubicích.