Objevujeme svět umění

Lidový soubor

Lidový soubor ZUŠ Sedlčany vznikl v roce 2008 pod vedením vyučující Ivety Balkové.
V roce 2015 dosáhl úspěchu v podobě vítězství v krajském kole lidových dudáckých kapel
s postupem do ústředního kola v Mikulově, kde získal čestné uznání.

Od září roku 2016 vede soubor Eva Mayerová. Děti hrají ve složení tzv malé dudácké muziky, tj. dudy, housle a zpěv. Repertoár tvoří typické české lidové písně, ale i současné skladby stylu country, boogie, pop a jiných žánrů.

Soubor se pravidelně účastní soutěží základních uměleckých škol. Dudácké duo ve složení Julie Nevlidová a Jaromír Kunc získalo v červnu 2022 v celostátním kole v Mikulově 2. místo v kategorii Komorní hra.

Soubor vystupuje na městských slavnostech Rosa, Voničce, Adventním ťukání, Muzejní noci, na farmářských trzích, na oslavách Dožínek v Petrovicích, v programu ZUŠ OPEN v Příbrami, zahrál při oslavách Dne hasičů v Rovini, na poutích v rámci regionu, pro obyvatele Domova seniorů Sedlčany nebo při výročí založení SOU Sedlčany. V poslední době užívá novější název, a to Dudácký lidový soubor.