Objevujeme svět umění

Výstava VO v městské knihovně