Objevujeme svět umění

Výsledky soutěží 2022/23

Skvělého úspěchu dosáhli bratři Tadeáš a Matyáš Faktorovi.
V krajském kolo soutěže ve hře na elektronické klávesové nástroje
získali každý ve své kategorii 1. místo s postupem do celostátního kola!
A v celostátním kole opět oba shodně ve své kategorii získali skvělé 3. místo!
Bratři Faktorovi jsou ve hře na EKN žáky p. uč. J. Marhoula.
____________________________________________________

Klavíristka Barbora Vopatová, žákyně Mgr. J. Přasličákové,
obdržela 4. cenu na celostátní soutěži 
nazvané „Mladí pianisté hrají na klavír STEINWAY & SONS.”

__________________________________________________

Krajské kolo soutěže souborů LDO v Poděbradech.
Pohádka „O řípce“  ml. žáků p. uč. Trojanové obdržela Bronzové pásmo. 
Dále pozvání k účasti na krajské přehlídce „Dětská scéna“ do Prahy.
______________________________________________________
Taneční přehlídka „Tanec srdcem“ v Jablonci nad Nisou.
Žákyně p. uč. V. Dědové získaly za choreografii „Čekání ve světnici“
Návrh na nominaci do celostátní přehlídky a
Ocenění za nápadité zpracování a energickou interpretaci.
______________________________________________________
Přehlídka dramatických souborů – Růže pro Marii Š.
Představení „Randolfův večírek“ žáků LDO p. uč. Trojanové porota ocenila
Diplomem za vyzrálý projev a prožitek textu. Žáci získali i Cenu diváků.
Díky se ní zúčastní Májové přehlídky 11. května v městské knihovně.
______________________________________________________
KRAJSKÁ KOLA
Komorní hra dechových nástrojů
2. místo  žesťové duo František a Vojtěch Doubravovi
oba žáci jsou ze třídy p. uč. S. Drozda
______________________________________________________
 
OKRESNÍ KOLA 
Hra na akordeon
Jiří Čejda 1. místo
František Čížek 2. místo
 
Hra na elektronické klávesové nástroje
Tadeáš Faktor  1. místo s postupem do kraje
Ondřej Jarůšek 1. místo
Matyáš Faktor  1. místo s postupem do kraje
Tadeáš Faktor se stal absolutním vítězem soutěže. 
 
Komorní hra dechových nástrojů
1. místo s postupem do krajského kola
František a Vojtěch Doubravovi – žesťové duo
 
Soutěž pro soubory žáků literárně-dramatického oboru.
Zlaté pásmo s postupem do krajské soutěže získali mladší žáci s pohádkou O Řípce.
Zlaté pásmo získali starší žáci s představením Takové jedno období („Kdo chytá v žitě.“)
Obě skupiny žáků na soutěž připravila p. uč. Mgr. J. Trojanová.
______________________________________________________________________
 
ŠKOLNÍ KOLA 
Hra na akordeon
1. místa s postupem do okresního kola
Jiří Čejda I. kategorie, vyučující V. Severová
František ČížekIV. kategorie, vyučující V. Severová
 
Hra na elektronické klávesové nástroje
1. místa s postupem do okresního kola
Tadeáš Faktor VI. kategorie, vyučující J. Marhoul, DiS.
Ondřej Jarůšek VI. kategorie, vyučující J. Marhoul, DiS.
Matyáš Faktor  VIII. kategorie, vyučující J. Marhoul, DiS.

Komorní hra dechových nástrojů
1. místo s postupem do okresního kola
František a Vojtěch Doubravovi, žesťové duo, S. Drozd, Dipl. um.