M.Míková

Jméno vyučujícího: Mgr. Marie Míková

Vyučovaný obor: výtvarný obor
Vzdělání a praxe:

Gymnázium s esteticko-výchovným zaměřením v Praze.
Magisterské studium na PedF UK, obor VV-ZUŠ (jednooborová výtvarná výchova).
Ve školním roce 2008/2009 působila jako učitelka výtvarné výchovy a Artist-in-Residence na St Bees School v Anglii.
Během a po ukončení studií na vysoké škole vedla výtvarné kurzy v DDM Praha 2 , Praha 9 a ve studiu Dobeška v Praze. Výtvarnou výchovu vyučovala v židovské školce Chabad v Praze, v dětském domově Sedlec-Prčice a na základní škole Votice.

Délka praxe v ZUŠ Sedlčany: od 1.9. 2016

Tel.:605 721 247
Email: mikova@zus-sedlcany.cz

www.
Vyučovací dny: čtvrtek

Napsali o sobě:

Zkušenosti s výukou výtvarné výchovy jsem čerpala v nejrůznějších institucích, učila jsem děti ve věku od 2 do 18 let. V mateřské škole v Praze 1 jsem děti vedla k jejich prvním materiálovým experimentům, na víceletém gymnásiu v St Bees v Anglii jsem studenty připravovala ke zkouškám na vysoké umělecké školy.
V době mateřské dovolené jsem spoluzakládala dětský klub Puntík v Sedlci, který kromě pravidelných kurzů pořádá i nejrůznější společenské a kulturní akce.
Má výtvarná tvorba je velice různorodá, od grafické práce přes kresbu, malbu a keramiku po práci s nejrůznějšími materiály. Jsem autorkou grafického návrhu panelů naučné  stezky „Po stopách Sidonie Nádherné“ v okolí Vrchotových Janovic, stezky „Od Vítkovské růže k zázračnému prameni“ v Sedlci-Prčici, „Muzea pohlednic“ v Prčici a grafických prací pro různé instituce. V Anglii jsem pracovala s nejrůznějším nalezeným materiálem a vytvářela z něj rámy – objekty. V současné době se zabývám především loutkovým divadlem, jsem autorkou výtvarné podoby představení „O princi Buřtíkovi“ a stínového divadla „Dlouhý, Široký, Bystrozraký a Malý“.

S manželem a dvěma syny žiji v Sedlci-Prčici.


 Základní umělecká škola Sedlčany

            Základní umělecká škola
Šafaříkova 428
264 01 Sedlčany
Zřizovatel:
Městský úřad v Sedlčanech
IČO: 619 04 287
IZO: 114 002 339
Bankovní spojení:
KB 907630297/0100
      Ředitelka školy:
Mgr. Vladimíra Křenková
tel. 724 790 684
Zástupkyně ředitelky:
MgA. Monika Podrázká
tel. 605 732 521
Administrativa:
Helena Toncarová
tel. 728 285 493
      Telefon:
318 822 131
E-mail:
sekretariat@zus-sedlcany.cz
krenkova@zus-sedlcany.cz
podrazka@zus-sedlcany.cz
toncarova@zus-sedlcany.cz
Datová schránka:
b494vjt
     


        2015  ©  ZUŠ Sedlčany     Přihlásit se