L. Krása

Jméno: Lubor Krása
Vyučovaný obor: hra na bicí nástroje
Vzdělání a praxe: konzervatoř Praha
Délka praxe v ZUŠ Sedlčany: od r. 2005
E-mail: krasa@zus-sedlcany.cz
Vyučovací dny: pátek
 
Napsal o sobě:

I. tympánista a vedoucí skupiny bicích nástrojů Symfonického orchestru hl. m. Prahy FOK vystudoval Konzervatoř v Praze u profesorů Vladimíra Vlasáka a Stanislava Hojného (1983 – 1989), kterou absolvoval provedením dvojkoncertu pro hoboj a osm tympánů Jiřího Družeckého. Během studií byl v roce 1987 angažován na pozici tympánisty v Mezinárodní filharmonii mládeže vedené Jiřím Bělohlávkem a až do nástupu do orchestru FOK v roce 1991 působil v Symfonickém orchestru AUS VN.

Příležitostně hostuje v mnoha dalších hudebních tělesech, v rámci abonentních cyklů orchestru FOK i v rámci individuální koncertní činnosti se uplatňuje také jako sólový hráč. Pokud to časové dispozice umožňují, věnuje se i interpretaci hudby jazzové, jazz-rockové a pod. Průběžně se věnuje i pedagogické činnosti.


 Základní umělecká škola Sedlčany

            Základní umělecká škola
Šafaříkova 428
264 01 Sedlčany
Zřizovatel:
Městský úřad v Sedlčanech
IČO: 619 04 287
IZO: 114 002 339
Bankovní spojení:
KB 907630297/0100
      Ředitelka školy:
Mgr. Vladimíra Křenková
tel. 724 790 684
Zástupkyně ředitelky:
MgA. Monika Podrázká
tel. 605 732 521
Administrativa:
Helena Toncarová
tel. 728 285 493
      Telefon:
318 822 131
E-mail:
sekretariat@zus-sedlcany.cz
krenkova@zus-sedlcany.cz
podrazka@zus-sedlcany.cz
toncarova@zus-sedlcany.cz
Datová schránka:
b494vjt
     


        2015  ©  ZUŠ Sedlčany     Přihlásit se