Objevujeme svět umění

17.4.

Třídní koncert žáků D. Černého 18.00 KDJS