Objevujeme svět umění

5.4.

Představení žáků LDO 17.00 KDJS