Objevujeme svět umění

4.4.

Krajská recitační přehlídka žáků LDO KDJS