Objevujeme svět umění

13.3.

Vystoupení žáků HO KDJS pro STP od 13.00