Objevujeme svět umění

12.3.

Vernisáž výstavy žáků VO KDJS 17.00