Absolventi p. uč. Natali Sovy

Pátek 9. června 2023 od 18. hod. – koncertní sál Kulturního domu J. Suka v Sedlčanech
 
Srdečně Vás zveme na
 
ABSOLVENTSKÝ KONCERT
MARKÉTY STLOUKALOVÉ  A  ŠTĚPÁNA KONVALINKY
 
Markéta Stloukalová a Štěpán Konvalinka jsou absolventy 4. ročníku II. cyklu hry na klavír ZUŠ Sedlčany.
Do třídy paní učitelky Natali Sovy chodí již 12 let a patří k těm nejnadanějším žákům, které tato učitelka 
s prestižním klavírním vzděláním za svou dlouhodobou pedagogickou praxi vyučovala.
Oba absolventi si na svůj koncert připravili velmi náročný repertoár skladeb světově proslulých skladatelů
J. S. Bacha, L. van Beethovena, F. Chopina, S. Rachmaninova, B. Smetany, A. Dvořáka a J. Ježka.
 

 Základní umělecká škola Sedlčany

            Základní umělecká škola
Šafaříkova 428
264 01 Sedlčany
Zřizovatel:
Městský úřad v Sedlčanech
IČO: 619 04 287
IZO: 114 002 339
Bankovní spojení:
KB 907630297/0100
      Ředitelka školy:
Mgr. Vladimíra Křenková
tel. 724 790 684
Zástupkyně ředitelky:
MgA. Monika Podrázká
tel. 605 732 521
Administrativa:
Helena Toncarová
tel. 728 285 493
      Telefon:
318 822 131
E-mail:
sekretariat@zus-sedlcany.cz
krenkova@zus-sedlcany.cz
podrazka@zus-sedlcany.cz
toncarova@zus-sedlcany.cz
Datová schránka:
b494vjt
     


        2015  ©  ZUŠ Sedlčany     Přihlásit se