Objevujeme svět umění

11.6.

Koncert komorních souborů Sedlčanska KDJS 18.00