Objevujeme svět umění

10.6.

Kytarový festival Týnčany. Hraje E. Neužilová Kovalská se svou dcerou.