Objevujeme svět umění

9.6.

Absolventský koncert žáků N. Sovy. 18.00, KDJS – koncertní sál.