Šablony I OP JAK

06 Šablony I – ZUŠ Sedlčany, reg. č. CZ.02.02.XX/00/22_002/0001235

Spolufinancováno Evropskou unií.  Termín realizace 1. 9. 2022 až 31. 8. 2025.

Naše škola využívá všechny 4 šablony-Spolupráce učitelů, Inovativní vzdělávání žáků, Komunitní setkávání a Vzdělávání pedagogů.

 Základní umělecká škola Sedlčany

            Základní umělecká škola
Šafaříkova 428
264 01 Sedlčany
Zřizovatel:
Městský úřad v Sedlčanech
IČO: 619 04 287
IZO: 114 002 339
Bankovní spojení:
KB 907630297/0100
      Ředitelka školy:
Mgr. Vladimíra Křenková
tel. 724 790 684
Zástupkyně ředitelky:
MgA. Monika Podrázká
tel. 605 732 521
Administrativa:
Helena Toncarová
tel. 728 285 493
      Telefon:
318 822 131
E-mail:
sekretariat@zus-sedlcany.cz
krenkova@zus-sedlcany.cz
podrazka@zus-sedlcany.cz
toncarova@zus-sedlcany.cz
Datová schránka:
b494vjt
     


        2015  ©  ZUŠ Sedlčany     Přihlásit se