Tanečnice p. uč. V. Dědové

KUTNÁ HORA 2023 – 39. celostátní přehlídka dětských skupin scénického tance

KUTNÁ HORA: 39. celostátní přehlídka dětských skupin scénického tance se uskuteční 19.–21. května 2023 v Městském Tylově divadle v Kutné Hoře. Prestižní oborová přehlídka zve širokou veřejnost na páteční a sobotní program vždy od 16 hodin v Městském Tylově divadle, nazvaný Dítě v tanci, jako mozaiku toho nejlepšího, co vzešlo ze 14 krajů na 11 krajských postupových přehlídkách. V bohatém programu obou programových bloků se setkáme nejenom s autorskými stálicemi, ale uvítáme i celou řadu zcela nových tváří. Celou přehlídku zahájí čtvrteční celodenní seminář nazvaný Světelný design jako součást taneční tvorby pro děti a s dětmi.
Celostátní přehlídce (CP) předcházelo 11 krajských přehlídek pro všech 14 krajů, kterých se zúčastnilo 120 skupin s 205 choreografiemi, ve kterých účinkovalo 2 064 malých a mladých tanečnic a tanečníků. Z nich bylo navrženo krajskými porotami 26 nominací a 2 doporučení na CP jako výraz nejvyššího prestižního oborového ocenění. Ve dvou programových blocích tak uvidíme v Kutné Hoře celkem 276 tanečnic a tanečníků – jedno dívčí trio, dvaadvacet tanců dívčích, dva tance dívčí skupiny s jedním chlapcem, dva tance dívčí skupiny s více chlapci a jednu skupinu čistě chlapeckou.

Přehlídka se koná pod záštitou ministra kultury a města Kutná Hora. Z pověření a za finančního přispění Ministerstva kultury pořádají Národní informační a poradenské středisko pro kulturu, útvar ARTAMA Praha a Městské Tylovo divadlo Kutná Hora.

Mediálním partnerem akce je Místní kultura.

 Základní umělecká škola Sedlčany

            Základní umělecká škola
Šafaříkova 428
264 01 Sedlčany
Zřizovatel:
Městský úřad v Sedlčanech
IČO: 619 04 287
IZO: 114 002 339
Bankovní spojení:
KB 907630297/0100
      Ředitelka školy:
Mgr. Vladimíra Křenková
tel. 724 790 684
Zástupkyně ředitelky:
MgA. Monika Podrázká
tel. 605 732 521
Administrativa:
Helena Toncarová
tel. 728 285 493
      Telefon:
318 822 131
E-mail:
sekretariat@zus-sedlcany.cz
krenkova@zus-sedlcany.cz
podrazka@zus-sedlcany.cz
toncarova@zus-sedlcany.cz
Datová schránka:
b494vjt
     


        2015  ©  ZUŠ Sedlčany     Přihlásit se