Objevujeme svět umění

PLÁN AKCÍ 2022/23

Školní rok 2022/2023

II. POLOLETÍ 

 
Únor

 
Březen 

 
Duben 

 
Květen

 
Červen

 

I. POLOLETÍ 

Září

 

 Říjen

 

Listopad

 
Prosinec

 

Leden