PLÁN AKCÍ 2022/23

Školní rok 2022/2023

II. POLOLETÍ 

 
Únor

 • 3.2. Pololetní prázdniny
 • 7.2. Koncert žáků a učitelů hudebního oboru – koncertní sál KDJS od 16.00
 • 10.2. Hejtmanka Pecková ocení duo dudáků ze třídy p. uč. Mayerové v Říčanech
 • 15.2. Koncert žáků V. Severové, J. Vlčkové a M. Farové v konc. sále KDJS 16.00
 • 15.2. Vítání občánků ve Štětkovicích od 16.00. Zahrají žáci p. uč. R. Pošváře.
 • 16.2. Okresní kolo soutěže ZUŠ v komorní hře dechových nástrojů v Příbrami
 • 18.2. Soustředění žáků LDO a TO v ZUŠ  v rámci projektu „Rok má krok“
 • 21.2. Okresní kolo soutěže žáků LDO v ZUŠ Rožmitál pod Třemšínem 
 • 21.2. Masopust – účastní se všechny obory ZUŠ – sraz na zahradě školy v 15.00
 • 22.2. Okresní kolo soutěže ZUŠ ve hře na akordeon a EKN – ZUŠ Sedlčany
 • 27.2. Začínají jarní prázdniny

 
Březen 

 • 8.3. Vystoupení žáků ZUŠ na setkání členů Sdružení tělesně postižených v KDJS
 • 13.3. Krajské kolo – komorní hra dech. nástrojů – ZUŠ Říčany, žáci p. uč. S. Drozda
 • 14.3. Otevřená hodina ve výuce PTV u p. uč. V. Dědové. Taneční sál v budově ZUŠ.
 • 16.3. Přehlídka Růže pro Marii Š. Účastní se žáci LDO. Městská knihovna od 8.30
 • 16.3. Vernisáž prací žáků VO v koncertním sále KDJS od 17.00, vystoupí žáci LDO
 • 23.3. Rodinný koncert – vystupují rodinní příslušníci – divadelní sál KDJS od 17.00
 • 24.3. Taneční přehlídka v Jablonci n/Nisou „Tanec srdcem“, žákyně V. Dědové
 • 30.3. Exkurze žáků VO do pražského divadla Minor. Představení Mia a velryba.
 • 31.3. Krajská soutěž souborů LDO v Poděbradech, soutěží žáci p. uč. J. Trojanové

 
Duben 

 • 1.4. Farmářský trh – vystoupení žáků HO na nám. TGM Sedlčany od 10.00
 • 4.4. Koncert kytaristů p. uč. J. Maška od 17.00 KDJS – Červený salonek
 • 5.4. Exkurze – p. uč. D. Sayehová navštíví se svými žáky z VO dvě pražské výstavy. 
 • 6.4. Jarní vystoupení žáků LDO, TO a HO ve skanzenu na Vysokém Chlumci
 • 6.4.-10.4. Velikonoční prázdniny
 • 10.4. Koncert sboru Krásky, zpívá p. uč. E. Neužilová Kovalská od 17.00 Nechvalice
 •  14. a 16.4. Výpal keramiky technikou RAKU v Dublovicích, p. uč. L. Feldsteinová 
 • 18.4. Koncert žáků hudebního oboru ZUŠ v koncertním sále KDJS od 16.00
 • 19.4. Koncert žáků oddělení bicích nástrojů p. uč. D. Černého. KDJS 17.00
 • 20.4. Krajské kolo – hra na EKN, ZUŠ Kralupy n/Vlt., soutěží žáci p. uč. J. Marhoula
 • 20.4. Vernisáž výstavy v Městském muzeu v 18.00. Vystoupí žákyně HO. 
 • 22.-23. 4. Tradiční soustředění Zábojáčku a žáků z LDO v areálu na Monínci
 • 25.-27.4. Průzkumy hudebnosti dětí (předškoláků) v mateřských školách 
 • 27.4. Koncert žáků p. uč. P. Fořta a J. Kadeřábka – Červený salonek KDJS 16.30
 • 27.4. Jarní setkání žáků p. uč. J. Přasličákové – koncertní sál KDJS od 17.00
 • 28.4. – 30.4. Soustředění nejstarších žáků VO p. uč. D. Sayehové v Bořené Lhotě. 
 • 29.4. – 1.5. Soustředění flétnového souboru p. uč. R. Pošváře na Hrachově.

 
Květen

 • 1.5. Koncert orchestru ZUŠ Infinity Melody v div. sále KDJS 18.00, p. uč. J. Marhoul
 • 3.5. Vonička – přehlídka pěveckých sborů v div. sále KDJS 18.00, p. uč. V. Severová
 • 4.5. Vernisáž absolv. prací žáků VO knihovně v 17.00, p. uč. D. Sayehová a V. Křenková
 • 11.5. Májový podvečer. Vystoupí žáci p. uč. J. Trojanové, Městská knihovna od 17.00
 • 13.5. Přehlídka volnočasových aktivit. Sedlčany, Mrskošovna. Účast VO, HO ZUŠ 13.00
 • 13.5. Den matek v Krásné Hoře n. Vltavou v KD. Vystoupí kytaristky p. uč. J. Maška 16.00
 • 13. a 14. 5. Celostátní přehlídka prací žáků VO v NG v Praze, p. uč. L. Feldsteinová
 • 15.5. Koncert žáků p. uč. J. Novákové pro děti z 1. a 2. tříd ZŠ Petrovice, nábor tal. dětí
 • 15.5. První absolventský koncert žáků I. a II. cyklu HO – koncertní sál KDJS od 17.00
 • 16.5.-19.5. Postupové ročníkové zkoušky žáků hudebním oboru, zodpovídá M. Podrázká 
 • 19.5. Ukrajinsko-české setkání v knihovně. Zahrají žáci p. uč. V. Severové, od 18.00
 • 19.5. Vernisáž výstavy prací VO pobočky Kr. Hora n. Vlt. Sýpka 17.00, p. uč. L. Feldsteinová
 • 19.5. Vernisáž výstavy v konc. sále KDJS. Vystoupení klavíristů p. uč. N. Sovy od 18.00
 • 19.-21.5 Celostátní přehlídka scénického tance Kutná Hora, zatančí žákyně p. uč. V. Dědové
 • 20.-21.5. Přehlídka Mladí pianisté hrají na klavír Steinway, soutěží žákyně p. uč. Přasličákové
 • 22.5. Třídní koncert pěveckého oddělení – p. uč. B. Janská a B. Fialová, KDJS  od 17.00
 • 23.5. Festival Schoolstock ZUŠ OPEN v Příbrami. Zahrají soubory p. uč. P. Fořta a M. Podrázké.
 • 24.5. Třídní koncert žáků p. uč. J. Marhoula. EKN, klavír, akordeon. Konc. sál KDJS 16.00
 • 25.5. Jarní ťukání – propojené vystoupení žáků HO, TO a LDO v divadelním sále KDJS v 18.00
 • 26.5. Předávání maturitních vysvědčení v KDJS. Zahraje klavíristka ze třídy p. uč. J. Přasličákové
 • 29.5. Druhý absolventský koncert žáků I. a II. cyklu HO – koncertní sál KDJS od 17.00
 • 29.5. a 30.5. Talentové zkoušky – výtvarný obor Sedlčany, výtvarný ateliér, p. uč. V. Křenková
 • 29.5. Talentové zkoušky – lit.- dramatický obor Sedlčany, zkušebna Našlose, p. uč. J. Trojanová
 • 29.5. Talentové zkoušky – hudební obor na pobočkách v Krásné Hoře nad. Vlt. a Petrovicích
 • 30.5. Talentové zkoušky – taneční obor Sedlčany, tan. sál ZUŠ, p. uč. V. Dědová a M. Vavříková
 • 30.5. Talentové zkoušky – výtvarný obor na pobočce v Kr. Hoře nad Vlt, p. uč. L. Feldsteinová
 • 30.5. a 31.5. Talentové zkoušky – hudební obor Sedlčany, označené učebny v hlavní budově
 • 31.5. Tř. koncert žáků p. uč. V. Severové a M. Farové, akordeon, klavír, zpěv, konc. sál KDJS 16.00

 
Červen

 • 1.6. Talentové zkoušky – hudební obor Sedlčany, p. uč. M. Podrázká
 • 1.6. Absolventské představení žáků LDO v divadelním sále KDJS od 18.00 
 • 2.6. Talentové zkoušky – výtvarný obor Petrovice, p. uč. V. Křenková
 • 9.6. Absolventský koncert žáků ze třídy p. uč. N. Sovy. Konc. sál KDJS v 18.00
 • 10.6. Kytarový festival v Týnčanech. Vystoupí p. uč. E. Neužilová Kovalská
 • 11.6. Pietní akt u památníku Lidé bez domova. Vystoupí žáci p. uč. S. Drozda
 • 11.6. Přehlídka kom. souborů Sedlčanska, p. uč. R. Pošvář, KDJS od 18.00
 • 14.6. Třídní koncert žáků p. uč. J. Vlčkové – koncertní sál KDJS 16.00
 • 15.6. Třídní koncert žáků p. uč. O. Zakharové v konc. sále KDJS od 16.00
 • 16.6. Třídní koncert klavíristů ze třídy p. uč. N. Sovy v KDJS od 16.00
 • 17.6. Městská slavnost ROSA, nám. TGM, vystoupení žáků ZUŠ od 9.30
 • 22.6. Třídní koncert žáků p. uč. K. Hälbiga a E. Neužilové Kovalské v KDJS
 • 24.6. Vernisáž výstavy na faře v Odolene Vodě. Práce žáků VO. 14.00
 • 27.6. Slavnostní setkání úspěšných žáků ZUŠ se starostou města.
 • 27.6. Školní slavnost Brány  –  zahrada ZUŠ od 16.00
 • 27.6. Absolventské představení TO – nový taneční sál ZUŠ od 18.00
 • 29.6. Třídní koncert žáků p. uč. R. Pošváře v sále ZUŠ od 17.00
 • 30.6. Vysvědčení

 

I. POLOLETÍ 

Září

 • 1.9. Zahájení nového školního roku, domluva rozvrhu hodin, zápis do HN a Zábojáčku
 • 2.9. Schůzka vyučujících tanečního oboru s rodiči PTV v 15.30 v tanečním sále, přízemí
 • 3.9. Dudácký lidový soubor pod vedením E. Mayerové vystoupí na Dožínkách v Petrovicích
 • 6.9. Schůzka vyučující Mgr. J. Trojanové s rodiči PHV v 15.30 v konc. sále ZUŠ, 1. patro
 • 7.9. Kytice v Národním divadle – návštěva představení, exkurze pro žáky a učitele ZUŠ
 • 17.9. Vernisáž výstavy Našlose se, Drážkov 18.00 – vystavují D. Sayehová a L. Feldsteinová
 • 27.9. Interaktivní výstava Jan a jaK dál – Sladovna Písek – exkurze žáků výtvarného oboru

 

 Říjen

 • 1.10. Divadelní festival Našlose Sešlose v Drážkově od 12.00, zapojí se žáci a učitelé ZUŠ
 • 5. až 9.10. Malířský seminář v SRN Lünnenburg – žáci VO spolu s Mgr. V. Křenkovou
 • 15.10. Dudácký lidový soubor pod vedením zahraje na Svatohavelské pouti ve Střezimíři
 • 20.10. Písničkový koncert houslistek a houslistů J. Vlčkové – koncertní sál KDJS od 16.00
 • 22.10. Projektový den v ZUŠ „Rok má krok“ – společná tvorba žáků a učitelů VO, LDO a TO
 • 24. a 25.10. Projekt výtvarnice K. Šedé ve spolupráci se ZUŠ – Národní sbírka zlozvyků
 • 26. až 28.10. Podzimní prázdniny

 

Listopad

 • 1.11. Učitelský koncert – tradiční vystoupení učitelů HO – divadelní sál KDJS od 18.00
 • 4.11. Dudácký lidový soubor vystoupí na vernisáži výstavy krajek v knihovně od 13.00
 • 9.11. Koncert klavíristy T. Víška – koncertní sál KDJS od 16.30, návštěva žáků a učitelů
 • 14.11. Koncert žáků a učitelů hudebního oboru ZUŠ – koncertní sál KDJS od 16.00
 • 17.11. Městská slavnost na náměstí TGM u kašny a v muzeu  – žáci a učitelé HO, VO, LDO
 • 18. až 20.11. Středočeské Pianoforte – soutěž pro mladé klavíristy – žáci Mgr. J. Přasličákové
 • 20.11. Žáci nejstaršího oddělení VO s Mgr. D. Sayehovou se účastní akce MenArtu v Praze
 • 25.11. Vystoupení žáků HO při rozsvěcení stromečku v atriu městské nemocnice ve 14.00
 • 25.11. Vystoupení žáků R. a J. Pošvářových při rozsvěcení stromu ve Štětkovicích od 17.00
 • 26.11. Žáci VO s Mgr. V. Křenkovou se účastní akce MenArtu v Praze (Dům u kamen. zvonu)
 • 26.11. Advent v Sedlčanech – průvod masek – žáci TO V. Dědové a LDO J. Trojanové v 17.30
 • 27.11. Povltavští trubači a sbor Záboj – zapojeni učiteli HO ZUŠ – v div. sále KDJS od 19.00
 • 28.11. Adventní zpívání a hraní žáků a učitelů HO z balkonu budovy ZUŠ od 16.00

 
Prosinec

 • 1.12. Domov Sedlčany – vystoupení žáků a učitelů HO pro seniory a personál od 14.00
 • 2.12. Muzeum Sedlčany, vernisáž výstavy Mgr. L. Feldsteinové „Pro mě za mě“ 19.00
 • 3.12. Adventní setkání v kapli na návsi v Solopyskách – vystupují žáci HO od 17.00
 • 3. a 4.12. Antonín Dvořák mladým – soutěž v komorní hře – žáci Mgr. J. Přasličákové
 • 6.12. Advent v Petrovicích – zodpovídá J. Nováková, S. Drozd a Mgr. V. Křenková
 • 7.12. Ocenění nejlepších sportovců – divadelní sál KDJS od 17.30, žáci a učitelé HO
 • 7.12. Česko zpívá koledy – nám. TGM u kašny od 18.00 – pod vedením E. Mayerové
 • 10.12. Vánoční farmářské trhy – nám. TGM od 10.00 – Zábojáček s V. Severovou
 • 10.12. Rybova mše vánoční – kostel Krásná Hora n./Vlt. 14.00 – účinkují učitelé HO
 • 10.12. Vánoční koncert v bazilice kláštera v Milevsku – žáci S. Drozda – od 17.00
 • 11.12. Rybova mše vánoční – kostel v Milešově od 14.00 – účinkují učitelé HO ZUŠ
 • 12.12. Vystoupení žáků HO ZUŠ pro pacienty v městské nemocnici od 15.00
 • 12.12. Předvánoční třídní koncert žáků Natali Sovy – koncertní sál KDJS od 16.00
 • 15.12. Vánoční koncert žáků E. Neužilové Kovalské a J. Vlčkové v KDJS od 16.00
 • 15.12. Žáci VO s Mgr. D. Sayehovou navštíví představení Vodní hladina v Praze
 • 16.12. Rybova mše vánoční – kostel ve Voticích od 18.00 – účinkují učitelé HO ZUŠ
 • 17.12. Skanzen Vysoký Chlumec – vystoupení žáků LDO a TO v 11, 13 a 15 hod.
 • 17.12. Rybova mše vánoční – kaple v Příčovech od 17.00 – účinkují učitelé HO ZUŠ
 • 18.12. Vánoční koncert současných i bývalých žáků ZUŠ, kostel na Chlumu od 16.00 
 • 18.12. Koncert sboru Krásky, ve kterém zpívá p. uč. E. Neužilová – Nechvalice 16.00
 • 18.12. Koncert Infinity Melody pod vedením J. Marhoula v HOGO FOGO od 19.00
 • 19.12. Vánoční třídní koncert v Krásné Hoře – žáci O. Zakharové a J. Maška, v 16.00
 • 19.12. Předvánoční setkání žáků Mgr. J. Přasličákové v konc. sále KDJS od 17.00
 • 20.12. Vánoční třídní koncert O. Zakharové v koncertním sále ZUŠ od 18.00
 • 20.12. Adventní ťukání. Představení pro školy v 8.30 a 10.15  Pro veřejnost v 18.00
 • 21.12. Předvánoční třídní koncert žáků K. Hälbiga v koncertním sále KDJS od 16.30
 • 21.12. Předvánoční třídní koncert žáků R. Pošváře v koncertním sále ZUŠ od 18.00
 • 23.12.-2.1. Vánoční prázdniny 

 

Leden

 • 10.1. Třídní koncert žáků ze třídy p. uč. J. Pošvářové – konc. sál KDJS od 16.00
 • 12.1. Žáci LDO vystoupí na vernisáži výstavy „Válka na Ukrajině“ v muzeu 18.00
 • 13.1. Exkurze žáků VO do Sladovny v Písku pod vedením Mgr. V. Křenkové
 • 18.1. Koncert žáků a učitelů hudebního oboru ZUŠ – koncertní sál KDJS od 16.00
 • 20.1. Žáci VO navštíví v Praze divadelní představení v divadle MINOR
 • 20.1. Vystoupení žáků LDO v městské knihovně. Div. představení V. Havel: Chyba
 • 23.1. Třídní koncert žáků pěveckého oddělení ze třídy B. Janské, KDJS od 16.00
 • 26.1. Školní kolo soutěže ZUŠ ve hře na akordeon a EKN – konc. sál ZUŠ Sedlčany
 • 27.1. Žáci VO pod vedením p. uč. D. Sayehové ve Veletržním paláci a v divadle Letí
 • 30.1. Školní kolo soutěže ZUŠ v komorní hře dechových nástrojů.
 • 31.1. Vysvědčení 

 

 

 

 

 

 

 Základní umělecká škola Sedlčany

            Základní umělecká škola
Šafaříkova 428
264 01 Sedlčany
Zřizovatel:
Městský úřad v Sedlčanech
IČO: 619 04 287
IZO: 114 002 339
Bankovní spojení:
KB 907630297/0100
      Ředitelka školy:
Mgr. Vladimíra Křenková
tel. 724 790 684
Zástupkyně ředitelky:
MgA. Monika Podrázká
tel. 605 732 521
Administrativa:
Helena Toncarová
tel. 728 285 493
      Telefon:
318 822 131
E-mail:
sekretariat@zus-sedlcany.cz
krenkova@zus-sedlcany.cz
podrazka@zus-sedlcany.cz
toncarova@zus-sedlcany.cz
Datová schránka:
b494vjt
     


        2015  ©  ZUŠ Sedlčany     Přihlásit se