Soutěže a výsledky soutěží ZUŠ

Výsledky

Celostátní kolo soutěže ve hře na lidové nástroje

2.místo Julie Nevlidová a Jaromír Kunc v komorní hře na dudy

Krajské kolo soutěže – dechové nástroje žesťové 

Hra na tenor:

Doubrava František                        1. cena

Hra na trubku:

Doubrava Vojtěch                          2. cena

Výsledky

Krajské kolo soutěže v Mladé Boleslavi 31.3.2022 

Hra na dudy:

Nevlidová Julie                       1. cena

Komorní hra s dudami:

Dudácké duo          1. cena s návrhem na postup do celostátního kola (Nevlidová Julie a Jaromír Kunc)

Soubory lidové hudby:

Lidový soubor                      2. cena

Školní kolo – Hra na dechové nástroje, 17.2.2022

Čížková Marie – zobcová flétna                  1. cena

Hončík Václav – zobcová flétna                 1. cena s postupem do okresního kola

Hončík Richard – klarinet                           1. cena s postupem do okresního kola

 

Dvořák Matěj – lesní roh                            1. cena s postupem do okresního kola

Jarůšek Tomáš – trubka                              1. cena

Křenková Dora – trubka                              1. cena s postupem do okresního kola

Kruchňa Eliáš – trubka                                 1. cena s postupem do okresního kola

Doubrava Vojtěch – trubka                        1. cena s postupem do okresního kola

Hlávková Matylda – trubka                        1. cena s postupem do okresního kola

Hlávka Matouš – trubka                              1. cena s postupem do okresního kola

 

Doubrava František – tenor                       1. cena s postupem do okresního kola

GRATULUJEME

Okresní kolo – Hra na dechové nástroje, Rožmitál pod Třemšínem 10.3.2022

Dvořák Matěj – lesní roh                          2.cena   

 

Křenková Dora – trubka                           1. cena

Kruchňa Eliáš – trubka                              3. cena

Hlávková Matylda – trubka                     1. cena

Hlávka Matouš – trubka                           2. cena

Doubrava Vojtěch – trubka                     1. cena s postupem do krajského kola

Doubrava František – tenor                    1. cena s postupem do krajského kolo

 MgA. Vojtěch Kaděra „Cena za vynikající klavírní spolupráci“

Výsledková listina 2021/2022

Krajské kolo – sólový zpěv, Benátky nad Jizerou 11.3.2022

Kollerová Eliška    2. cena

Okresní kolo – Sólový zpěv – 8.2. 2022 Příbram

Kollerová Eliška         1. cena s postupem do krajského kola

Kracíková Isabella     2. cena

Křenková Dora           2. cena

GRATULUJEME

Školní kolo – Sólový a komorní zpěv 20.1.2022

  1. kategorie:

Kollerová Eliška                 1. cena s postupem do okresního kola  

  1. kategorie:      

Kracíková Isabella             1. cena s postupem do okresního kola

Křenková Dora                   1. cena s postupem do okresního kola

 

Přehled hudebních soutěží ve školním roce 2021/2022

DECHOVÉ NÁSTROJE:

Školní kolo: 10.2.2022 – KDJS

Okresní kolo: 10.3.2022 – ZUŠ JJR, Rožmitál pod Třemšínem

Krajské kolo:

  1. a) dřevěné dech. nástroje: 4. – 5.4.2022 – ZUŠ F. Kmocha, Kolín
  2. b) žesťové dech. nástroje: 8.4.2022 – ZUŠ Říčany

Ústřední kolo: 19. – 22.5.2022 – ZUŠ Jana Hanuše, Praha 6, Břevnov

 

SÓLOVÝ ZPĚV:

Školní kolo: 20.1.2022 – ZUŠ Sedlčany

Okresní kolo: 8.2.2022 – ZUŠ Příbram I., nám. TGM

Krajské kolo: 9. – 11.3.2022 – ZUŠ J. A. Bendy, Benátky nad Jizerou

Ústřední kolo: 29.4. – 1.5.2022 – ZUŠ Turnov

 

KH S DUDAMI:

Školní kolo: 27.1.2022

Okresní kolo: nekoná se

Krajské kolo: 31.3.2022 – ZUŠ Mladá Boleslav

Ústřední kolo: 26. – 27.5.2022 – ZUŠ Mikulov

Výsledky okresního kola LDO Příbram – 4.3.2020

Nelly Magdy – 1.cena s postupem

Filip Špale – 1.cena s postupem

Tadeáš Faktor – 1.cena

Antonín Matoušek a Matyáš Faktor – 2.cena

Vojtěch Žemlička – 2.cena

Dora Křenková – 3.cena

Valentýna Kakosová – 3.cena

Amálie Kořínková – 3.cena

Výsledky okresního kola – Hra na smyčcové nástroje 3.3.2020

Bartošová Ella Thea                          1. cena

Kukačková Julie                                 2. cena

Brindová Tereza                                 2. cena

Kadeřábková Barbora                       1. cena

Štefanová Natálie                              2. cena

Bláhová Karolína                                3. cena

Mikota Kryštof                                    3. cena

Křížová Aneta                                      2. cena

Nováková Tereza                                2. cena

Vokrouhlíková Marie                         3. cena

 

Výsledky okresního kola ve hře na klavír sólo a duo

Matuška Marek                                            1. cena

Pecková Dorota                                            1. cena

Housková Alena                                           3. cena

Hadáčková Elena                                         3. cena

Stloukalová Markéta              1. cena s postupem

Konvalinka Štěpán                   1. cena s postupem

Benetin Jakub                                              1. cena

Duo M. Stloukalová, Š. Konvalinka        1. cena s postupem

 

Absolutní vítěz okresního kola

KONVALINKA ŠTĚPÁN

LDO – žáci postupující do okresního kola 27.1.2020

Přednes: KŘENKOVÁ Dora

                 FAKTOR Tadeáš

                 KAKOSOVÁ Valentýna

                 MAGDY Nelly

                 KOŘÍNKOVÁ Amálie

                 ŽEMLIČKA Vojtěch

                 ŠPALE Filip

Dramatický výstup: MATOUŠEK Antonín a

                                    FAKTOR Matyáš    

 

Výsledky školního kola – Hra na kytaru 29.1. 2020

Matěj MUŽÍK           1. cena s postupem                                         

Školní kolo ve hře na housle  29.1.2020

Bartošová Ella Thea 1. místo s postupem     

Kukačková Julie 1. místo s postupem     

Hejhalová Veronika 2. místo     

Peštová Barbora 2. místo  

Brindová Tereza 1. místo s postupem     

Kadeřábková Barbora 1. místo s postupem     

Štefanová Natálie 1. místo s postupem     

Peštová Karolína 2. místo  

Bláhová Karolína 1. místo s postupem     

Mikota Kryštof 1. místo s postupem     

Nosianová Nikita 2. místo     

Weidenthalerová Michaela 3. místo    

Křížová Aneta 1. místo s postupem     

Nováková Tereza 1. místo s postupem     

Křivská Julie 2. místo     

Vyhlasová Kateřina 3. místo 

Sokolová Daniela 1. místo  

Vokrouhlíková Marie 1. místo s postupem

Výsledky školního kola ve hře na klavír sólo a duo 20.1.2020

Žemličková Jana                                           2. cena

Matuška Marek                                            1. cena s postupem

Pecková Dorota                                            1. cena s postupem

Housková Alena                                            1. cena s postupem

Hadáčková Elena                                           1. cena s postupem

Stloukalová Markéta                                     1. cena s postupem

Konvalinka Štěpán                                         1. cena s postupem

Benetin Jakub                                                  1. cena s postupem

Duo M. Stloukalová, Š. Konvalinka         1. cena s postupem

CENA ZA DLOUHODOBÝ KONCEPČNÍ A SYSTEMATICKÝ PŘÍSTUP K VÝTVARNÉMU OBORU

Kurátoři 16. celostátní přehlídky výtvarných prací dětí a mládeže uděluji Cenu za dlouhodobý koncepční a systematický přístup k výtvarnému oboru, zejména za organizaci dlouhodobých projektů,
které propojují jak různé typy škol, tak také různé umělecké obory

Lence Feldsteinové a kolektivu VO a LDO Základní umělecké školy Sedlčany

Kurátoři: Markéta Pastorová, Jana Randáková, Jan Svoboda, Jaroslav Vančát

Výsledky krajského kola soutěže

Hra na akordeon

Vítězslav PODRÁZKÝ                   2. cena

František DOUDA                         3. cena

Martin ZRŮBEK                             2. cena

Výsledky krajského kola soutěž

Hra na EKN

Šárka KOSOVÁ                              2. cena

Výsledky soutěží

Výsledky okresního kola soutěže ve hře akordeon 19.2.2019

Vítězslav PODRÁZKÝ 1. cena s postupem
František ČÍŽEK 2. cena
František DOUDA 1. cena s postupem
Martin ZRŮBEK 1. cena s postupem
Ondřej BUDKA 1. cena s postupem

Hra na EKN 19.2.2019

Šárka KOSOVÁ 1. cena s postupem

Školní kolo soutěže na akordeon 29.1.2019

V.Podrázký – 1.místo s postupem

F.Čížek – 1.místo s postupem

F.Douda – 1.místo s postupem

M.Zrůbek – 1.místo s postupem

O.Budka – 1.místo s postupem

Hra na EKN – Š.Kosová – 1.místo s postupem

Hra na trubku Krajské kolo ZUŠ Kolín – březen 2018

Stanislav Koblížek – 2.místo

Andrej Sokol – 3.místo

Hra na bicí Krajské kolo Český Brod – březen 2018

Vojtěch Dráb – 2.místo

Hra na klarinet Okresní kolo Rožmitál pod Třemšínem

J.Laštovička – 1.místo s postupem

Hra na zobcovou flétnu

F.Sedlář – 1.místo

M.A.Kosová – 2.místo

Hra na trubku

M.Hlávková- 1.místo

M.Hlávka – 2.místo

S.Koblížek – 1.místo s postupem

A.Sokol – 1.místo s postupem

Okresní kolo solóvý a komorní zpěv 22.2.2018 Příbram

B.Weberová – 1.místo s postupem

O.Laštovičková a S.Schveinertová – 1.místo s postupem

T.Miklášová – 2.místo

Peštová a A. Soukupová – 2.místo

V.Matuška – 3.místo

M.Jůna – 3.místo

Okresní kolo hry na bící nástroje 20.2.2018 Dobříš

V.Dráb – 1.místo s postupem

R.Dušek – 2.místo

Okresní kolo tanečního oboru ZUŠ Sedlčany 14.2.2018

„Ztracený zimní čas“ – II.kategorie – Zlaté pásmo

„Nebojím se stoupat ani klesat“ – III.kategorie – Zlaté pásmo

„Avara“ – V.Kategorie – Zlaté pásmo

„V hlubinách oceánu“ – IV. kategorie – Bronzové pásmo

„Svíce tmou zrozená“ – V.Kategorie – Stříbrné pásmo

Školní kolo soutěže na bicí nástroje 7.2.2018

V.Dráb, P.Nevlida, R.Dušek – 1.místo s postupem

Školní kolo soutěže hra na dudy a lidových souborů 7.2.2018 

Rozmarýnka – 1.místo s postupem

Lidový soubor – 1.místo s postupem

Školní kolo soutěže hra na dechové nástroje 7.2.2018 

Hra na příčnou  flétnu

V.Valsová – 2.místo

B.Větrovcová – 1.místo

Hra na klarinet 

V. Laštovička – 1.místo s postupem

Hra na zobcovou flétnu

A.Hašková – 1.místo

P.Nosián – 2.místo

A.M.Kosová – 1.místo s postupem

F.Sedlář – 1.místo s postupem

V.Vitásková – 2.místo

D.Herynk – 1.místo

Hra na trubku

M.Hlávková, M.Hlávka, A.Sokol, J.Čekal – 1.místo s postupem

S.Koblížek – absolutní vítěz a 1.místo s postupem

 

Školní kolo soutěže komorní a sólový zpěv 1.2.2018 

Sólový zpěv

Vojťech Matuška , Betenika Weberová, Martin Jůna, Emily Steele, Tereza Miklášová – 1.místo s postupem

Komorní zpěv

Olga Laštovičková a Sofie Schveinertová – 1.místo s postupem

Zuzana Peštová a Eliška Soukupová – 1.místo s postupem 

Nominace za Středočeský kraj na Celostátní přehlídku scénického tance mládeže a dospělých 2017

v choreografii “ Svíce tmou zrozená“

Postupová přehlídka dětských skupin scénického tance pro Prahu a Středočeský kraj26.3.2017

Mezinárodní přehlídka výtvarných prací Lidická růže 2017

Alexandra Smetanová, 11 let – „Labyrint jména“ – Čestné uznání

Krajské kolo soutěže výtvarného oboru 11.-12. 5. 2017 Český Brod

Postup do Celostátního kola VO ZUŠ ve Štemberku – 6.10.2017 Zlaté pásmovýtvarné řady „Odkryli jsme pohádku“ – PVV a 1.roč. žáků p.uč. V. Křenkové

V Krajské soutěži ZUŠ v Českém Brodě 12.5. 2017 byly oceněny výtvarné řady „Odkryli jsme pohádku“ – PVV a 1.roč. žáků p.uč. V. Křenkové Stříbrným pásmem, Dárek pro V. Havla – celoškolní projekt – p.uč. D. Pinkasová a V. Křenková také Stříbrné pásmo.

Bronzové pásmo získala výtvarná řada „Chlebová Lhota“- pobočka Petrovice a p.uč. V. Křenková a jednotlivé práce p.uč. D. Pinkasové-Karolína Křenková- „Cíl“ a Tereza a Markéta Spilková „Hledání rovnováhy“.

Krajské kolo soutěžní přehlídky pro jazzové a ostatní orchestry Poděbrady 26.4. 2017

Hudební skupina pod vedením pana učitele P. Fořta – získali Stříbrné pásmo

Krajské kolo ve hře na klavír, Nymburk 2017

Čestní uznání – Anna Stloukalová

Okresní kolo ve hře na klavír, Rožmitál pod Třemšínem, 16.2. 2017

M. Stloukalová – 1. cena s postupem

M. Faktor – 3. cena

Gratulujeme!!!!

Výsledky školního kola soutěže ve hře na klavír ze dne 25.1. 2017

I. kategorie

  1. místo s postupem Matyáš Faktor
  2. místo – Jonáš Nietsche
  3. místo – Judita Hendrychová
II. kategorie
1. místo – Anežka Doudová
 
IV. kategorie
2. místo – Leona Kardová
 
V. kategorie
1. místo s postupem – Markéta Stloukalová
2. místo – Eliška Hegerová
 
VII. kategorie
2. místo – Karolína Křenková
 
VIII. kategorie
2. místo – Alžběta Strýčková

Výsledky školního kola soutěže ve hře na housle ze dne 17. ledna 2017

0. kategorie

1. místo Julie Křivská  (vyučující J. Vlčková)

I. kategorie

1. místo Amálie Kořínková  (vyučující Mgr. O. Šafrová)

1. místo Daniela Sokolová (vyučující J. Vlčková)

II. kategorie

1. místo Jakub Zeman  (vyučující J. Vlčková)

III. kategorie

1. místo Barbora Křenková  (vyučující J. Vlčková)

3. místo Jan Maňhal  (vyučující J. Vlčková)

V. kategorie

1. místo Kateřina Štefanová  s postupem do okr. kola  (vyučující MgA. R. Fedčuk))

Ústřední kolo soutěže ZUŠ v el. klávesových nástrojích 29.4. Františkovy Lázně

Ivan Žak – 2. místo

Krajské kolo soutěže ZUŠ ve hře na EKN 22.3. Kralupy nad Vltavou

Koželoužková Anna 2. místo

Žak Ivan 1. místo s postupem

Krajské kolo soutěže ZUŠ ve hře na akordeon 17.3. Pečky

Martin Zrůbek 3. místo

Heger Hynek 3.místo

Budka Ondřej 2. místo

Krajské kolo soutěže ZUŠ v komorní hře s převahou dechových nástrojů 14.3. Kolín

Dechové kvarteto – A. Sokol, l. Kříž, S. Koblížek, Š. Konvalinka – 1. místo s postupem !!!

Krajského kola pěvecké soutěže Karlovarský skřivánek, konané v Mělníku dne 12.2. 2016 . Emily Steele obdržela 3. MÍSTO S POSTUPEM do Celostátního kola, které proběhne v březnu v Karlových Varech.

Okresní kolo soutěže ZUŠ v Komorní hře s převahou dechových nástrojů, 10.2. Příbram

Klarinetové tri -P.Fiala, V. Laštovička, V. Davídek – 1. místo

Dechové kvarteto – A. Sokol, l. Kříž, S. Koblížek, Š. Konvalinka – 1. místo s postupem

Okresní kolo soutěže ZUŠ ve hře na el. klávesové nástroje a akordeon, 8.2. Sedlčany

0.kat. Martin Zrůbek 1. místo s postupem

1.kat. Heger Hynek 1.místo s postupem

2.kat. Budka Ondřej 1. místo s postupem

3. kat. Koželoužková Anna 1. místo s postupem

8. kat. Žak Ivan 1. místo s postupem

Školní rok 2015/2016

Školní kolo soutěže ZUŠ ve hře na el. klávesové nástroje a akordeon, 19.1. Sedlčany

M. Zrůbek, 0. kategorie – 1. místo s postupem

H. Heger, I. kategorie – 1. místo s postupem

J. Kříž, I. kategorie – 2. místo

O. Budka, II. kategorie – 1. místo s postupem

M. Pišná, II. kategorie – 2. místo s postupem

A. Koželoužková, III. kategorie – 1. místo s postupem

I. Žak, VIII. kategorie – 1. místo s postupem

Klarinetové trio – V. Laštovička, P. Fiala, V. Davídek – 1. místo s postupem

Komorní hra na žesťové nástroje – S. Koblížek, A. Sokol, L. Kříž – 1. místo s postupem

 Základní umělecká škola Sedlčany

            Základní umělecká škola
Šafaříkova 428
264 01 Sedlčany
Zřizovatel:
Městský úřad v Sedlčanech
Fakturační údaje:
IČO: 619 04 287
IZO: 114 002 339
Bankovní spojení:
KB 907630297/0100
      Ředitelka školy:
Mgr. Vladimíra Křenková
tel. 724 790 684
Zástupkyně ředitelky:
MgA. Monika Podrazká
tel. 605 732 521
Administrativa:
Helena Toncarová
Provozní zaměstnanci:
Jitka Hájková
      Telefon a fax:
tel. +420 318 822 131
mobil 728285493 724790684
provozní zaměstnanci 774 431283
E-mail:
sekretariat@zus-sedlcany.cz
krenkova@zus-sedlcany.cz
podrazka@zus-sedlcany.cz
toncarova@zus-sedlcany.cz
Datová schránka:  b494vjt
     


        2015  ©  ZUŠ Sedlčany     Přihlásit se