My za tebou přijedeme-nový projekt ZUŠ

V loňských letech jsme vždy využili možnosti příspěvku z Nadačního fondu na různých rovinách-výtvarných, dramatických i mezigeneračních projektů. První příspěvek jsme použili na obnovu tradičních lidových kostýmů, dále na materiál speciální pro tvorbu objektů, či vedení celoročního projektu, kde bylo zapojeno i spoustu mimoškolních lektorů, hostů a lidí z odbornou praxí. Je to cesta, jak žákům rozšířit obzory a nabídnout náročnější přístupy. Moc donátorům děkujeme. Sama vím, jak pečlivě Nadační rada funguje a jednotlivé projekty podporuje. Jsem členem Nadační rady za uměleckou sekci. Scházíme se 2-4krát do roka podle potřeby, v této době samozřejmě fungujeme písemně.

 

Projekt My za tebou přijedeme k 140. výročí otevření Národního divadla se koná ve školním roce 2020/21 a účastní se ho všechny obory ZUŠ Sedlčany. Vycházíme ze současného situace, kdy už rok žijeme v pandemických opatřeních.

Motto projektu zní: „Letošní rok nám všem změnil pohled nejen na normální život, ale i na to, čemu říkáme normální místo a normální doba. Najednou jsme zjistili, že zcela běžné věci nejsou zcela tak samozřejmé, jak se na první pohled mohlo zdát, a jediná naše jistota je v dobře fungujících vztazích.“ Kateřina Šedá

 

Projekt má více rovin. V literárně – dramatickém oboru jsme se na podzim účastnili online dílny Volní jako ptáci ve virtuálním prostředí Národního divadla, a mohli jsme si tak poprvé uvědomit, co znamená svoboda, když ji máme omezenou. Na dálku studenti literárně – dramatického oboru komunikují se současnými osobnostmi českého kulturního života. Oslovili třináct osobností (herců, hudebníků, výtvarníků, zpěváků, youtuberů), které vyzvali k tvůrčí spolupráci. Nejlépe se nám spolupracuje se současnou významnou českou výtvarnicí Kateřinou Šedou. Kateřina Šedá je držitelkou finské TAKU Production Prize nebo rakouské Essl Art Award. Je autorkou řady publikací – za knihu Brnox získala Cenu Magnesia Litera a několikrát se objevila ve finále soutěže Nejkrásnější české knihy a v roce 2017 získala cenu Architekt roku. Je držitelkou Ceny Jindřicha Chalupeckého.

V hudebním oboru konkrétně v hodinách hudební nauky se žáci seznamují s budovou Národního divadla jako se symbolem české národní identity, s pamětí místa, se symbolem české kultury. Je to místo, kde se otiskují české dějiny, kde se protínají různá místa naší vlasti v podobě základních kamenů, kam směřují naše kroky v dobách klidu a myšlenky v dobách krize.

Projektem si připomínáme,  že v 19. století to byli herci a umělci, kteří putovali po kraji a zachraňovali český jazyk. V 19. století vznikem městských hudebních škol byla založena tradice organizovaného hudebního vzdělávání v českých zemích, která trvá dodnes. Lidé v 19. století brali Národní divadlo jako pramen živé vody, jako zdroj něčeho nesmírně významného a posvátného. Paměť je dynamická, proto si v ZUŠ chceme moderním současným způsobem připomenout, jakou roli plnilo a plní Národní divadlo dnes a chceme objevit, co pro nás osobně znamená konkrétně. Vyprávíme si příběh Národ sobě, který pokračuje. Komunikujeme s Národním divadlem, kam na konci školního roku pojedeme. Vrchol je plánován na 10. června 2021, kde chceme projekt představit veřejnosti na půdě naší školy – v zahradě ZUŠ. Mají přijet i z Národního divadla a Kateřina Šedá-známá česká výtvarnice.

 

 

 

 

 

 

 

 Základní umělecká škola Sedlčany

            Základní umělecká škola
Šafaříkova 428
264 01 Sedlčany
Zřizovatel:
Městský úřad v Sedlčanech
Fakturační údaje:
IČO: 619 04 287
IZO: 114 002 339
Bankovní spojení:
KB 907630297/0100
      Ředitelka školy:
Mgr. Vladimíra Křenková
tel. 724 790 684
Zástupkyně ředitelky:
MgA. Monika Podrazká
tel. 605 732 521
Administrativa:
Helena Toncarová
Provozní zaměstnanci:
Jitka Hájková
      Telefon a fax:
tel. +420 318 822 131
mobil 728285493 724790684
provozní zaměstnanci 774 431283
E-mail:
sekretariat@zus-sedlcany.cz
krenkova@zus-sedlcany.cz
podrazka@zus-sedlcany.cz
toncarova@zus-sedlcany.cz
Datová schránka:  b494vjt
     


        2015  ©  ZUŠ Sedlčany     Přihlásit se