Prezenční výuka 1+1 od 25.11.2020

Podle rozhodnutí vlády a MŠMT máme od 25.11. povolenou výuku 1 1 (žák učitel) u hudebních oborů a možné konzultace u ostatních oborů. Konzultace Vám sdělí Vaši třídní učitelé dle možností rozvrhů časových a Vašich možností.
Nadále platí ochrana úst a nošení roušek v budově ZUŠ i při výuce, zvýšená hygiena rukou a ohled na zdraví ostatních. Při výuce zpěvu a dechových nástrojů může být rouška sundaná, dodržují se rozestupy a učitel bude dbát na dostatečné větrání místnosti.
Pohyb Vás rodičů a ostatní veřejnosti v budově školy bude nadále omezen jen na nejdůležitější. Je možná přítomnost rodiče na hodině žáka z důvodu pomoci při domácí přípravě nebo nad hodnocením žáka.

 Základní umělecká škola Sedlčany

            Základní umělecká škola
Šafaříkova 428
264 01 Sedlčany
Zřizovatel:
Městský úřad v Sedlčanech
Fakturační údaje:
IČO: 619 04 287
IZO: 114 002 339
Bankovní spojení:
KB 907630297/0100
      Ředitelka školy:
Mgr. Vladimíra Křenková
tel. 724 790 684
Zástupkyně ředitelky:
MgA. Monika Podrazká
tel. 605 732 521
Administrativa:
Helena Toncarová
Provozní zaměstnanci:
Jitka Hájková
      Telefon a fax:
tel. +420 318 822 131
mobil 728285493 724790684
provozní zaměstnanci 774 431283
E-mail:
sekretariat@zus-sedlcany.cz
krenkova@zus-sedlcany.cz
podrazka@zus-sedlcany.cz
toncarova@zus-sedlcany.cz
Datová schránka:  b494vjt
     


        2015  ©  ZUŠ Sedlčany     Přihlásit se