Plán školních akcí

Školní rok 2018/2019

Plán předpokládaných akcí školy

Září
3.9.- Slavnostní odhalení Masarykovy desky v Muzeu

20.9.- Exkurze VO Sladovna v Písku

20.9. – Vernisáž v muzeu – 30tá léta

22.9. – Soustředění LDO v Hrachově

26.9. -29.9. – Malířský seminář v Polsku

Říjen
6.-7.10. – Soustředění Akordeonového souboru na Monínci

12.10.- Výtvarná dílna v Petrovicích se sochařem R. Jackem

16.10. – Exkurze VO Laterna Magika

17.10. – Učitelský koncert – 18.00 v KDJS

17.10.- Exkurze VO – střední umělecké školy v Praze

20.10. – soustředění LDO v Hrachově

20.10. – Filmová školka, výtvarná dílna

22.-23.9. – Podzimní fantazie v Jablonci nad Nisou

26.-28.10. – Podzimní fantazie v Jablonci nad Nisou pro dospělé

28.10. – Vernisáž a výstava na OÚ v Petrovicích

Listopad

7.11 a 20.11. – Koncert hudebního oboru

17.11.- Zahradní kavárna v ZUŠ a oslava demokracie a svobody

Prosinec

2.12. Exkurze VO Laterna Magika

11.12. Advent v Petrovicích

13.12. Adventní ťukání

22.12.-3.1. Vánoční prázdniny

Leden

22.1. Třídní koncert O. Šafrové

24.1. Koncert hudebního oboru

25. a 26.1. Soustředění LDO v Petrklíči

29.1. Školní kolo soutěže na akordeon a EKN +smyčce

30.1. Koncert HO v KDJS

31.1. Vysvědčení a 1.2.  pololetní prázdniny

Únor

5.2. Školní kolo soutěže na dechové nástroje

19.2. Okresní kola soutěží

21.2. Koncert HO v KDJS

28.2.Vernisáž výstavy Pohádky, pověsti, balady a čas v KDJS

28.2. Objevená Kytice

Březen

3.3., 6.3., 7.3. Objevená kytice

4.3. Okresní kolo soutěže LDO v Rožmitále

5.3. Masopust

11.3.  – 17.3. Jarní prázdniny

21.3. Představení LDO v KDJS DŠB – absolventské vystoupení

21.3. Krajské kolo soutěže ZUŠ – KH dechové nástroje – Říčany

25.3. Koncert HO

26.3. Krajské kolo soutěže ZUŠ – Hra na akordeon – Pečky

29.3. VO exkurze galerie Sladovna Písek

Duben

2.4. Třídní koncert – J. Nováková, K. Sluková

4.4. Třídní koncert – J. Vlčková, V. Severová, M. Podrázká

4.4. Krajské kolo soutěže ZUŠ – Hra na EKN – Kralupy n. Vlt.

10.4. Koncert akordeonisty Michala Karbana

24.4. Koncert hudebního oboru

25.4. Exkurze Petroff Hradec Králové

27.-28.4. Soustředění Zábojáčku na Monínci

30.4. Vernisáž VO v MK, vyřazení absolventů

Květen

7.,17.,20.5. Absolventské koncerty

16.5. Sedlčanská vonička

22.5. a 23.5. Pořady pro MŠ 

27.-31.5. Postupové zkoušky

31.5. Muzejní noc – ZUŠ Open + ZUŠ Open Příbram

Červen

3-7.6. Talentové zkoušky

21.6. Rosa

22.6. Vystoupení pro SDH v Rovini

24.6. Svatojánský den

26.6. Brány – 80 let založení ZUŠ – oslava

28.6. Vysvědčení

 

 

 

 Základní umělecká škola Sedlčany

            Základní umělecká škola
Šafaříkova 428
264 01 Sedlčany
Zřizovatel:
Městský úřad v Sedlčanech
Fakturační údaje:
IČO: 619 04 287
IZO: 114 002 339
Bankovní spojení:
KB 907630297/0100
      Ředitelka školy:
Mgr. Vladimíra Křenková
tel. 724 790 684
Zástupkyně ředitelky:
MgA. Monika Podrazká
tel. 605 732 521
Administrativa:
Helena Toncarová
Provozní zaměstnanci:
Jitka Hájková
      Telefon a fax:
tel. +420 318 822 131
mobil 728285493 724790684
provozní zaměstnanci 774 431283
E-mail:
sekretariat@zus-sedlcany.cz
krenkova@zus-sedlcany.cz
podrazka@zus-sedlcany.cz
toncarova@zus-sedlcany.cz

     


        2015  ©  ZUŠ Sedlčany     Přihlásit se