Plán školních akcí

Školní rok 2019/2020

Plán předpokládaných akcí školy

Září

31.8. Lidový soubor na Dožínkách v Petrovicích

MEDA – 2.9. 2019 – hrazeno z FKSP, Sovovy Mlýny Praha

 4.9.schůzka s rodiči PTV

5.9. Kulturní rada

5.9. 15.30 schůzka s rodiči PHV

11.9.  Den zdraví na náměstí TGM- 1 hodina program 14.00-15.00

12.9. Schůzka Patronát Sedlčansko

13.9.Výtvarná dílna v Petrovicích se sochařem R. Jackem

13.-15.9.Nadace M. Kožené – žák a L. Feldsteinová

14.9. Zahradní slavnost Dublovice

18.-22.9. Malseminar v Sedlci Prčici

28.9.Lidový soubor Počepice 800 let

Říjen

3.-4.10. Supervize na Šablony II

10.10. školení GDPR

10.10.porada v ZUŠ

16.-17.10.Šablony II- VO Brno 

28.-30.10.Podzimní prázdniny

Celostátní festival taneční fantazie 21.-22.10. Jablonec nad Nisou 

Nadace M. Kožené – žák a L. Feldsteinová

Listopad

6.11  – Učitelský koncert

11. a 26.11. Koncerty HO

12.-14.11. Zahradní slavnost – divadlo bývalých žáků ZUŠ

17.11.- 30 let svobody

21.11. exkurze TO divadlo Alta

Prosinec

4.12. Vánoční koncert Záboje a Zábojáčku

10.12. Advent v Petrovicích

18.a 19.12. Putování do Betléma

26.12. Koncert Nezmaři a Zábojáček

23.12.-5.1. Vánoční prázdniny

Leden

22.1. Třídní koncert O. Šafrové

29.1. Koncert hudebního oboru

29.1. Školní kolo soutěže na smyčce a kytary v KDJS

31.1. Vysvědčení a 1.2.  pololetní prázdniny

Únor

Jarní prázdniny

5.2. Školní kolo soutěže

19.2. Okresní kola soutěží

27.2. Koncert HO v KDJS

Vernisáž výstavy 

 

Březen

 Okresní kolo soutěže 

 Masopust

19.3. Artama – taneční přehlídka

23.3. Koncert HO

Duben

 Krajské kolo soutěže ZUŠ 

21.4. Koncert hudebního oboru

25.-26.4. Soustředění Zábojáčku na Monínci

 Vernisáž VO v MK, vyřazení absolventů

Květen

7.5.Vernisáž VO v MK, vyřazení absolventů

 Absolventské koncerty

 Sedlčanská vonička

 Pořady pro MŠ 

 Postupové zkoušky

Červen

 Talentové zkoušky

21.6. Rosa

 Vystoupení pro SDH v Rovini

 Svatojánský den

 Brány 

30.6. Vysvědčení

 

 

 

 Základní umělecká škola Sedlčany

            Základní umělecká škola
Šafaříkova 428
264 01 Sedlčany
Zřizovatel:
Městský úřad v Sedlčanech
Fakturační údaje:
IČO: 619 04 287
IZO: 114 002 339
Bankovní spojení:
KB 907630297/0100
      Ředitelka školy:
Mgr. Vladimíra Křenková
tel. 724 790 684
Zástupkyně ředitelky:
MgA. Monika Podrazká
tel. 605 732 521
Administrativa:
Helena Toncarová
Provozní zaměstnanci:
Jitka Hájková
      Telefon a fax:
tel. +420 318 822 131
mobil 728285493 724790684
provozní zaměstnanci 774 431283
E-mail:
sekretariat@zus-sedlcany.cz
krenkova@zus-sedlcany.cz
podrazka@zus-sedlcany.cz
toncarova@zus-sedlcany.cz

     


        2015  ©  ZUŠ Sedlčany     Přihlásit se