Plán školních akcí

Školní rok 2019/2020

Plán předpokládaných akcí školy

Září

31.8. Lidový soubor na Dožínkách v Petrovicích

MEDA – 2.9. 2019 – hrazeno z FKSP, Sovovy Mlýny Praha

 4.9.schůzka s rodiči PTV

5.9. Kulturní rada

5.9. 15.30 schůzka s rodiči PHV

11.9.  Den zdraví na náměstí TGM- 1 hodina program 14.00-15.00

12.9. Schůzka Patronát Sedlčansko

13.9.Výtvarná dílna v Petrovicích se sochařem R. Jackem

13.-15.9.Nadace M. Kožené – žák a L. Feldsteinová

14.9. Zahradní slavnost Dublovice

18.-22.9. Malseminar v Sedlci Prčici

28.9.Lidový soubor Počepice 800 let

Říjen

3.-4.10. Supervize na Šablony II

10.10. školení GDPR

10.10.porada v ZUŠ

16.-17.10.Šablony II- VO Brno 

28.-30.10.Podzimní prázdniny

Celostátní festival taneční fantazie 21.-22.10. Jablonec nad Nisou 

Nadace M. Kožené – žák a L. Feldsteinová

Listopad

6.11  – Učitelský koncert

11. a 26.11. Koncerty HO

12.-14.11. Zahradní slavnost – divadlo bývalých žáků ZUŠ

17.11.- 30 let svobody

21.11. exkurze TO divadlo Alta

Prosinec

4.12. Vánoční koncert Záboje a Zábojáčku

10.12. Advent v Petrovicích

18.a 19.12. Putování do Betléma

26.12. Koncert Nezmaři a Zábojáček

23.12.-5.1. Vánoční prázdniny

Leden

13.1. Třídní koncert J. Pošvářové v KS ZUŠ

16.1. vystoupení HO na vernisáži výstavy v Městském muzeu

20.1. Školní kolo soutěže – klavír solo a klavír duo

23.1. Školní kolo soutěže – LDO recitace

28.1. Exkurze VO – Laterna Magika „Zahrada“

28.1. Třídní koncert J. Přasličákové v KS ZUŠ

29.1. Koncert HO v KDJS

29.1. Školní kolo soutěže – smyčce a kytary v KDJS

30.1. Vysvědčení 

31.1. Pololetní prázdniny

Únor

3. – 7.2. Jarní prázdniny

18.2. Vernisáž VO v KDJS

25.2. Masopust

25.2. Okresní kolo soutěže – kytary v Příbrami

27.2. Okresní kolo soutěže – klavír solo a duo v Rožmitále p. Tř.

27.2. Koncert HO v KDJS

Březen

 3.3. Okresní kolo soutěže – smyčce v KDJS 

4.3. Okresní kolo soutěže – LDO recitace v Příbrami

19. – 20.3. Krajské kolo soutěže – kytary v Kladně-přeloženo

23.3. Koncert HO v KDJS – zrušeno

24. – 25. 3. Krajské kolo soutěže – klavír solo a duo v Berouně-přeloženo

30. – 31.3.Krajské kolo soutěže – smyčce v Mladé Boleslavi-přeloženo

Duben – zrušeno

 6.4. Krajské kolo soutěže – LDO recitace v Poděbradech

9. a 10.4. Velikonoční prázdniny

13.4. Velikonoční pondělí

18.4. MenArt VO

21.4. Koncert HO v KDJS

21.4. Krajské kolo soutěže – jazzové a jiné orchestry v Poděbradech

25.-26.4. Soustředění Zábojáčku – zrušeno

 

Květen

6. – 7.5. Krajská přehlídka VO v Českém Brodě – přeloženo na 2020/2021

14.5. ZUŠ Open v Příbrami- zrušeno

15.5. MenArt vystoupení stipendistů v Anežském klášteru Praze – zrušeno

 28.5. Sedlčanská vonička – zrušeno

Červen

3.,10.,17.6. Pod okny – Domov pro seniory

4.6. Vernisáž VO v MK, vyřazení absolventů

 8.-12..6. Talentové zkoušky

15.-19.6. Postupové zkoušky

19.6. Rosa – zrušeno

22. a 24.6. – Absolventský koncert HO v KDJS

24.6. Brány – zrušeno

30.6. Vysvědčení

 

 

 

 Základní umělecká škola Sedlčany

            Základní umělecká škola
Šafaříkova 428
264 01 Sedlčany
Zřizovatel:
Městský úřad v Sedlčanech
Fakturační údaje:
IČO: 619 04 287
IZO: 114 002 339
Bankovní spojení:
KB 907630297/0100
      Ředitelka školy:
Mgr. Vladimíra Křenková
tel. 724 790 684
Zástupkyně ředitelky:
MgA. Monika Podrazká
tel. 605 732 521
Administrativa:
Helena Toncarová
Provozní zaměstnanci:
Jitka Hájková
      Telefon a fax:
tel. +420 318 822 131
mobil 728285493 724790684
provozní zaměstnanci 774 431283
E-mail:
sekretariat@zus-sedlcany.cz
krenkova@zus-sedlcany.cz
podrazka@zus-sedlcany.cz
toncarova@zus-sedlcany.cz

     


        2015  ©  ZUŠ Sedlčany     Přihlásit se