Ocenění tanečního oboru ZUŠ

Celostátní kolo soutěže tanečního oboru ZUŠ v Uherském Hradišti 1.6.2018

Avara – zlaté pásmo, ocenění pedagoga V. Dědové za autorský přístup k hudbě a pohybu, za pedagogickou tvůrčí práci

Celostátní přehlídka ARTAMA Kutná Hora 18.5. 2018

„Svíce tmou zrozená“ – V.Kategorie  – nejvyšší ocenění

Krajské kolo soutěže tanečního oboru ZUŠ v Kolíně 17.4.2018

Nebojím se stoupat ani klesat -III. kategorie, stříbrné pásmo

Avara – V. kategorie – zlaté pásmo

Okresní kolo tanečního oboru ZUŠ Sedlčany 14.2.2018

„Ztracený zimní čas“ – II.kategorie – Zlaté pásmo

„Nebojím se stoupat ani klesat“ – III.kategorie – Zlaté pásmo

„Avara“ – V.Kategorie – Zlaté pásmo

„V hlubinách oceánu“ – IV. kategorie – Bronzové pásmo

„Svíce tmou zrozená“ – V.Kategorie – Stříbrné pásmo

Školní kolo soutěže na bicí nástroje 7.2.2018

V.Dráb, P.Nevlida, R.Dušek – 1.místo s postupem

Nominace za Středočeský kraj na Celostátní přehlídku scénického tance mládeže a dospělých 2017

v choreografii “ Svíce tmou zrozená“

Postupová přehlídka dětských skupin scénického tance pro Prahu a Středočeský kraj26.3.2017

Přímý postup na Celostátní přehlídku v Kutné Hoře za choreografii V. Dědové – „Nebojím se stoupat a klesat“ – oddělení středních žáků TO

Hodnocení poroty z Krajské přehlídky scénického tance 7.4.2016

Vendula Dědová, pedagog ZUŠ Sedlčany. Po letech jejího pedagogického působení nebylo tedy pro porotu překvapením, že nominovaná choreografie Cesta s vůní Marie je její prací. Ocenění a nominace na CP v Kutné Hoře bylo uděleno za ucelené ztvárnění inscenace a pedagogické vedení. Tato práce již není jen choreografii, ale uceleným ztvárněním příběhu se všemi prvky inscenace. Vše je v souladu – živá hudba, dětský přirozený, čistý, taneční projev s jasným vědomým sdělením v pohybu. Odpovídající kostým, jednoduché scénické prvky a světlo dotvářejí dokonalý jevištní tvar. Je zde zřetelná kvalitní pedagogická a umělecká práce.

ZUŠ Sedlčany – choreografie V paprscích –  ocenění bylo uděleno za citlivý dětský taneční projev a zpracování tématu.

Miroslavě Vavříkové ze ZUŠ Sedlčany Druh-rod-čeleď – ocenění a nominace na CP v Kutné Hoře bylo uděleno za výběr a přesvědčivé zpracování tématu). V obou případech byla splněna všechna kritéria nominace na CP.

 Základní umělecká škola Sedlčany

            Základní umělecká škola
Šafaříkova 428
264 01 Sedlčany
Zřizovatel:
Městský úřad v Sedlčanech
Fakturační údaje:
IČO: 619 04 287
IZO: 114 002 339
Bankovní spojení:
KB 907630297/0100
      Ředitelka školy:
Mgr. Vladimíra Křenková
tel. 724 790 684
Zástupkyně ředitelky:
MgA. Monika Podrazká
tel. 605 732 521
Administrativa:
Helena Toncarová
Provozní zaměstnanci:
Jitka Hájková
      Telefon a fax:
tel. +420 318 822 131
mobil 728285493 724790684
provozní zaměstnanci 774 431283
E-mail:
sekretariat@zus-sedlcany.cz
krenkova@zus-sedlcany.cz
podrazka@zus-sedlcany.cz
toncarova@zus-sedlcany.cz

     


        2015  ©  ZUŠ Sedlčany     Přihlásit se